Get Adobe Flash player

Opłata za obiady szkolne

Od 1 września 2016 r. płatność za obiady może być dokonywana wyłącznie przelewem na konto.

 Uwaga! Nowy numer konta bankowego (od stycznia 2017):

50 1020 2313 0000 3602 0556 0968   (PKO BP SA O/P.ŚL.)

Tytułem: Żywienie MSP 5 za miesiąc ............/20.......r.

               Obiady dla .............................................................................klasa.....................

                                                                       imię i nazwisko ucznia

Prosi się o dokładne podawanie kwoty za obiad w danym miesiącu oraz o dokonywanie opłat do 20 dnia każdego miesiąca.

 

OBIADY Marzec 2017:

  • 22 dni x 3 zł = 66,00 zł
  • W dniu 10. 03. 2017 r. /dzień wolny od zajęć dydaktycznych/ obiad nie będzie wydawany.

Kierownik świetlicy: Beata Ziębacz

Contribute!
Blowjob